14001 eğitimi

16 Ocak 2021

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Temel ve Dokümantasyon Eğitimi

Eğitim İçeriği Çevre, çevresel etki, çevre boyutları kavramları Standartta kullanılan terimlerin açılımı Yönetim Sistemlerinin gelişimi Çevre Yönetim Sistemi Standardı Diğer Standartlarla ilişkiler ISO 14001 standart maddelerinin […]