Mahremiyet, 1950 tarihli Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi başta olmak üzere çok sayıda uluslararası sözleşme ve 1982 Anayasası tarafından koruma altına alınmış temel hak ve özgürlüklerdendir. BBS Belgelendirme Eğitim ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. (BBS A.Ş.) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi, Şirketimizin faaliyet alanlarıyla sınırlı olarak, 24/3/2016 tarih ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hükümleri çerçevesinde işlemekteyiz. Şirket olarak kişisel verilerinizin gizliliğinize saygı duyuyor, bunu sağlamak için gerekli idari ve teknik tedbirleri alıyoruz.  

1. Amaç

Bu gizlilik ve çerez politikasının amacı; kişisel verilerin gizliliğinin temini ile İnternet sitemizde kullanılan çerezlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.    

2. Veri İşleme Özneleri

Çalışan, çalışan adayı, stajyer, hissedar/ortak, tetkikçi, eğitmen, ürün veya hizmet alan kişi, potansiyel ürün veya hizmet alıcısı, danışmanlık hizmeti alınan üçüncü şahıslar, hizmet sağlayıcıları, tedarikçi yetkilisi, tedarikçi çalışanı, ziyaretçiler ile diğer üçüncü kişilere ait kişisel veriler bu Politika kapsamındadır.

3. Veri İşleme Şartları  

BBS A.Ş. tarafından otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle (sözlü, yazılı, görsel veya elektronik ortam) işlenen kişisel veriler/özel nitelikli kişisel veriler, açık rıza veya KVKK’nın 5. veya 6. maddesinde yer alan hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir.

 4. Veri işleme amaçları

Şirketimiz, faaliyet alanıyla sınırlı olmak üzere Kanun’un 5. ve 6. maddesi şartları çerçevesinde işlediği kişisel verileri, aşağıda belirtilen amaçlarla, mevzuatın öngördüğü süre kadar saklamaktadır.   

 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adayı / Stajyer Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İç Denetim/ Soruşturma Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi  

5. Kişisel Verilerin Aktarılması

Şirketimizde işlenen kişisel veriler KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde yer alan hükümler çerçevesinde yurtiçinde; Hissedarlar, İş Ortakları, Tedarikçiler, Kanunen Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, ilgili gerçek ve tüzel kişiler, Yazılı, Görsel, Sosyal Medya Kuruluşları ve İnternet siteleriyle paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz, yurtdışında İş Ortakları, Tedarikçiler, Yabancı Akreditasyon Kuruluşları, Yabancı Belgelendirme Kuruluşları, Yabancı Eğitim Kuruluşları ve Exemplar Global ile paylaşılmaktadır.   

6. Gizlilik ve Veri Güvenliği

Şirketimizde işlenen kişisel veriler, gizlilik ilkesine riayet edilerek saklanmaktadır. Söz konusu verilere, ancak yetkili kişiler tarafından erişim sağlanabilmektedir. 

Şirketimiz, veri sorumlusu sıfatıyla; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

7. Çerezler

Şirketimiz tarafından, İnternet sitemizin daha kolay kullanılması, sizin ilgi ve ihtiyaçlarınıza göre ayarlanması için çerezler kullanıyoruz. İnternet sitemizi ziyaret ederek çerez politikamıza onay vermiş olursunuz. Eğer çerezlerin bu şekilde kullanılmasına onay vermiyorsanız tarayıcı ayarlarınızı değiştirmeniz gerekmektedir. Bu değişiklik kullanıcı deneyimlerinizi etkileyecektir. Kullanıcıların çerez tercihlerini değiştirme hakkı her zaman saklıdır.

7.1. Çerez Nedir?

Çerez, ziyaret ettiğiniz İnternet sitesi tarafından tarayıcınıza gönderilen küçük bir metin parçası olup bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda saklanır. Çerez, İnternet sitesini ziyaretinizle ilgili bilgilerin hatırlamasına yardımcı olur. Bir sonraki ziyaretinizde kolaylık sağlar ve siteyi daha kullanışlı hale getirir.

Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler. Çerezler konusunda daha detaylı bilgi için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

7.2. Çerez Türleri

İnternet siteleri tarafında kullanılan çerezler iki çeşittir. Birincisi; kalıcı çerez, diğeri ise geçici çerezdir. Geçici çerezler, İnternet sitesine giriş yapıldığında etkin olur ve İnternet sitesinden ayrıldığınızda işlevi sona erer. Kalıcı çerezler ise; İnternet sitesini ziyaret ettiğinizde etkin olur, silinince veya süresi dolunca işlevi sona erer.  

Zorunlu Çerezler; kullanıcıların İnternet sitesinde gezinti yapabilmesi için gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezler olmadan İnternet sitesinin bazı bölümleri kullanılamaz. Bu çerezlerle kişisel veri işlenmemektedir.

Performans çerezleri; kullanıcıların İnternet sitesini nasıl kullandığına ilişkin bilgi toplayan çerezlerdir. Örneğin en çok ziyaret edilen sayfaların tespiti bu çerezler vasıtasıyla olur. Burada toplanan bilgiler anonimdir.

İşlevsellik çerezleri; İşlevsellik çerezleri, kullanıcı alışkanlarıyla ilgili veri toplarlar. Ancak bu veriler anonim bir şekilde tutulur. Eğer kişiyi belirli hale getiren veriler toplanıyorsa (kullanıcı adı, şifre, profil vb.) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uygun olmak zorundadır.

Hedefleme/Reklam çerezleri; kullanıcıların eğilimlerini tespit eden çerez türüdür. Kullanıcıların ilgi alanlarına göre reklam sunmak için kullanılırlar. İnternet sitesinin izniyle reklam ağları tarafından yüklenir.

7.3. Çerezleri Neden Kullanıyoruz?

Bilgisayarınıza/mobil cihazınıza yüklenen çerezler; İnternet sitemizin nasıl kullanıldığını analiz etmek, İnternet sitemizde nelerin çalışıp, çalışmadığını görmek, sistemi optimize edip geliştirmek amacıyla kullanılmaktadır. İnternet sitemizde zorunlu çerezler, performans çerezleri ve hedefleme/reklam çerezleri;  kullanılmaktadır.

7.4. Çerezleri Nasıl Yönetebilirsiniz?

Çerez kullanımına internet tarayıcılarının kurulumu sırasında izin verilmektedir. Kullandığımız bütün İnternet tarayıcılarında çerezler bulunmaktadır. Ancak, bunların devre dışı bırakılması veya silinmesi mümkündür. Tarayıcıların ayarlar kısmından çerez kullanım tercihlerini değiştirebilirsiniz. Aşağıdaki linkler, size bu konuda yardımcı olacaktır.

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

https://www.opera.com/tr/privacy/cookies

https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac

8. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri kendileriyle ilgili;  

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri olarak yukarıdaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi, “KVKK Başvuru Formu”nu doldurarak, Cevizlidere Mah. 1246 Sok. No: 4 D: 20, 06520 Çankaya/Ankara/TÜRKİYE adresine, güvenli elektronik imza, mobil imza veya Şirketimize daha önce bildirdiğiniz elektronik posta adresinizle, bbs@bbsas.com.tr adresine, KEP adresinizle şirketimizin bbs@hs01.kep.tr adresine veya KVK Kurumunun belirlemiş olduğu diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz.

Başvurunuz talebin niteliğine göre, en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

9. Politika’nın Yayınlanması/Güncellenmesi

Politika, ıslak imzalı ve elektronik ortamda olmak üzere iki farklı şekilde yayımlanır, internet sitesinde kamuya açıklanır. Politika, ihtiyaca göre güncellenir.

10. Politikanın Yürürlüğü ve Yürürlükten Kaldırılması

Politika, Şirketimizin internet sitesinde yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer. Yürürlükten kaldırılmasına karar verilmesi halinde, aynı şekilde işlem yapılır.