Kalite Politikamız

Belgelendirme hizmetlerini ulusal ve uluslararası kanun, yönetmelik, mevzuat ve akreditasyon standartlarına uygun olarak yürütmek, başta müşterilerimiz ve hizmetlerimizden fayda sağlayanlar olmak üzere tüm ilgili tarafların memnuniyetini ve sürekli gelişmeyi ve yenilenmeyi esas alan, dürüstlük ve gizlilik prensiplerine uyarak katma değer sağlayan hizmetler sunmak, kalite politikamızdır.