Bilişim Teknolojileri

Bilişim Teknolojileri standartlarından aşağıdaki konularda Belgelendirme ve Eğitim faaliyetlerimiz devam etmektedir;

        - ISO/IEC 27001:BGYS-Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi,

        - ISO/IEC 20000: BTHY-Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi,

        - ISO/IEC 15504*: SPICE-Yazılım Süreçleri İyileştirme,

        - ISO/IEC 12207: Yazılım Yaşam Döngüsü ve Süreçleri,

        - ISO/IEC 15288: Sistem Yaşam Döngüsü Süreçleri,

        - ISO/IEC 15408: Common Criteria (CC - Ortak Kriterler) - BT ürün güvenliği

        - ISO/IEC 18045: Bilgi Teknolojileri - Güvenlik Teknikleri (CEM - Ortak Değerlendirme Metodu),

        - ISO/IEC 25051: Yazılım Mühendisliği – Sistem ve Yazılım Kalite Gereksinimleri ve Değerlendirme (SQuarRE) – Kullanıma Hazır Yazılım Ürünleri (RUSP) Kalitesi İçin Gereksinimler ve Test Talimatları,

        - TS EN ISO 9241-151: İnsan-Sistem Etkileşiminin Ergonomisi,

        - TSEK 194, TS ISO/IEC 40500 (W3C): Web İçeriği Erişebilirlik Kılavuzları (WCAG),

        - TS 13298: EBYS-Elektronik Belge Yönetim Sistemi,

        - TSEK 505: Temel Seviye Güvenlik,

        - CMMI  V.1,3  Yerel Danışmanlığı ve Eğitimleri,

        - TOBB Yazılım Yerli Malı Belgesi.

*ISO/IEC 15504: SPICE-Yazılım Süreçleri İyileştirme ve Yetenek/Olgunluk Seviyesi Belirleme Belgelendirmesi INTACS SPICE Competent Assessor (SPICE Baş Tetkikçisi) tarafından yapılmaya başlanmıştır.

Referanslar

ODTÜ
TED ÜNİVERSİTESİ
SİNCAN BELEDİYESİ
İNEGÖL BELEDİYESİ
İPRAGAZ
TÜRKİYE İŞ KURUMU
MİSBAŞAK
MİKROPOR
FIRAT PLASTİK

tüp bebek ankara