Bilişim Teknolojileri

Bilişim Teknolojileri standartlarından aşağıdaki konularda Belgelendirme ve Eğitim faaliyetlerimiz devam etmektedir;

        - ISO/IEC 27001:BGYS-Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi,

        - ISO/IEC 20000: BTHY-Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi,

        - ISO/IEC 15504*: SPICE-Yazılım Süreçleri İyileştirme,

        - ISO/IEC 12207: Yazılım Yaşam Döngüsü ve Süreçleri,

        - ISO/IEC 15288: Sistem Yaşam Döngüsü Süreçleri,

        - ISO/IEC 15408: Common Criteria (CC - Ortak Kriterler) - BT ürün güvenliği

        - ISO/IEC 18045: Bilgi Teknolojileri - Güvenlik Teknikleri (CEM - Ortak Değerlendirme Metodu),

        - ISO/IEC 25051: Yazılım Mühendisliği – Sistem ve Yazılım Kalite Gereksinimleri ve Değerlendirme (SQuarRE) – Kullanıma Hazır Yazılım Ürünleri (RUSP) Kalitesi İçin Gereksinimler ve Test Talimatları,

        - TS EN ISO 9241-151: İnsan-Sistem Etkileşiminin Ergonomisi,

        - TSEK 194, TS ISO/IEC 40500 (W3C): Web İçeriği Erişebilirlik Kılavuzları (WCAG),

        - TS 13298: EBYS-Elektronik Belge Yönetim Sistemi,

        - TSEK 505: Temel Seviye Güvenlik,

        - CMMI  V.1,3  Yerel Danışmanlığı ve Eğitimleri,

        - TOBB Yazılım Yerli Malı Belgesi.

*ISO/IEC 15504: SPICE-Yazılım Süreçleri İyileştirme ve Yetenek/Olgunluk Seviyesi Belirleme Belgelendirmesi INTACS SPICE Competent Assessor (SPICE Baş Tetkikçisi) tarafından yapılmaya başlanmıştır.

Referanslar

ODTÜ
TED ÜNİVERSİTESİ
SİNCAN BELEDİYESİ
İNEGÖL BELEDİYESİ
İPRAGAZ
TÜRKİYE İŞ KURUMU
MİSBAŞAK
MİKROPOR
FIRAT PLASTİK