February 16, 2021

ISO 27001:2017 Information Security Management System

ISO/IEC 27001:2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir? Bilgi; paranız ve diğer ticari varlıklar gibi, işletmeniz için değeri olan ve bu nedenle korunması gereken bir varlıktır. Bilgi, kuruluşunuzun […]
February 16, 2021

ISO 27701:2019 Privacy Information Management System

ISO/IEC 27701:2019 Gizlilik Bilgi Yönetim Sistemi Nedir? ISO/IEC 27701 standardı, kuruluşlarda gizliliğin yönetimi için ISO/IEC 27001 ve ISO/IEC 27002’nin uzantısı olacak şekilde bir Gizlilik Bilgi Yönetim […]
February 16, 2021

ISO 22301:2019 Business Continuity Management System

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Nedir? ISO 22031 kuruluşların deprem, yangın, sel, salgın, afet vb. olağanüstü olaylardan ve her türlü olumsuz durumdan etkilenmeden işlerini sürdürebilmelerinin […]
February 16, 2021

ISO 20000-1:2018 IT Service Management System

ISO/IEC 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Nedir? ISO/IEC 20000-1, ISO (Uluslararası Standardizasyon Örgütü) ve IEC (Uluslararası Elektroteknik Komisyonu) tarafından Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi (BTHY) konusunda […]