Kasım 8, 2020

AS 9100 Havacılık, Uzay ve Savunma Sanayi Kalite Yönetim Sistemi

AS 9100 Standardı Havacılık Uzay ve Savunma Sanayiinde Kalite Yönetim Sistemi’nin uygulanabilmesi için gereklilikleri tanımlayan uluslararası bir standarttır. Uluslararası Havacılık ve Uzay Kalite Grubu (IAQG) tarafından […]