ISO/IEC 27701:2019 GİZLİLİK BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO/IEC 27701 standardı, kuruluşlarda gizliliğin yönetimi için ISO/IEC 27001 ve ISO/IEC 27002’nin uzantısı olacak şekilde bir Gizlilik Bilgi Yönetim Sistemi (PIMS) oluşturulması, uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli olarak iyileştirilmesi adına gereklilikleri belirten ve kılavuzluk sağlayan bir standarttır.

Türkiye’de de Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile birlikte giderek daha da önem kazanan veri koruma konusunu mevcut durumda en kapsamlı ve sistematik şekilde ele alan standarttır. Bu anlamda ISO/IEC 27701, hem Avrupa Birliği Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) hem de KVKK’ya uyum sağlamak isteyen kuruluşlar açısından rehber niteliği taşıyan ve belgelendirilebilir nitelikteki bir standarttır.

ISO/IEC 27701 standardı kişisel veri işleme noktasında sorumlulukları bulunan veri sorumluları ve veri işleyenler için rehberlik sağlamakta ve Gizlilik Bilgi Yönetim Sistemi’nin gereksinimlerini ortaya koyarak kuruluşlarda hesap verilebilir bir sistem oluşturmaya katkı sağlamaktadır.

Kamu ve özel kuruluşlar, devlet kurumları ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar da dahil olmak üzere kişisel veri işleyen tüm veri sorumlusu ve veri işleyen kuruluşlar  için uygulanabilir bir standarttır.

ISO/IEC 27701 standardı aynı ISO/IEC 27001 gibi risk temelli yaklaşımı esas almakta, bununla birlikte ISO/IEC 27701’e ilave olarak kişisel veriler ve gizliliğe ilişkin risklerin de ele alınması için bir çerçeve sunmaktadır. ISO/IEC 27701 sertifikası almak isteyen kuruluşların ya halihazırda ISO/IEC 27001 ve ISO/IEC 27002’yi uyguluyor olması veya tek bir tetkik ile tüm bu standartları uyguluyor olduğunu göstermesi gerekmektedir.

ISO/IEC 27701 Gizlilik Bilgi Yönetim Sistemi’nin Kuruluşunuza Sağlayacağı Faydalar Nelerdir?

      - KVKK, GDPR vb. ulusal ve uluslararası veri koruma kanun, yönetmelik ve mevzuatlarına uyumu kolaylaştırır.
      - Kişisel bilgilerin gizliliğinin yönetimi konusunda tüm ilgili taraflara güvence sağlar.
      - Kuruluşlara şeffaflık ve hesap verebilirlik noktasında katkı sağlar.
      - Veri sorumlusu ve veri işleyenler için rehberlik sağlar.
      - Kişisel bilgiler ve gizliliğe ilişkin risklerin yönetimini kolaylaştırır.
      - Gizliliğin yönetimine ilişkin süreçlerinizi kurumsallaştırmanıza olanak sağlar.
      - Kişisel bilgilerin/verilerin gizliliğinin ve veri koruma anlayışının kuruluşta içselleştirilmesine destek olur.

* ISO/IEC 27701 Gizlilik Bilgi Yönetim Sistemi konusunda belgelendirme ve eğitim desteği almak için lütfen bbs@bbsas.com.tr e-mail adresimiz veya 0 (312) 285 81 23 irtibat numaramızdan bizimle irtibata geçiniz.

Hemen Soru Sor

Sorular en kısa sürede size sms veya email yolu ile cevaplandırılır. (Kayıtlarda verilen Gsm Numaraları Gizli Tutulmaktadır.)